نشست شهرداران شهرستان نطنز وبخش قمصر با مهندس افشانی معاون وزیر کشور ورییس سازمان شهرداریها با حضور دکتر صفاری نماینده مجلس
ساعتی قبل نشست شهرداران شهرستان نطنز وبخش قمصر با مهندس افشانی معاون وزیر کشور ورییس سازمان شهرداریها با حضور دکتر صفاری نماینده مجلس برگزار گردید.
در این جلسه مهندس نقدی شهردار قمصر با بیان اهداف عالیه شهردای در مسیر خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران برخی مشکلات و موانع پیش روی مدیریت شهری را بررسی نموده و خواستار مساعدت و حمایت مسئولین در رفع و حل آن گردید.
​مهندس نقدی شهردار قمصر طی ماموریت به تهران روز پرکاری را در خصوص تحقق برنامه های شهرداری جهت عمران و آبادانی ملی شهر قمصر
سپری نمود
دیدار صمیمی با دکتر جندقیان معاون دهیاریها.
دیدار کاری وصمیمی بادکتر رستمی معاون مالی واداری سازمان شهرداریها برای تخصیص قیر وکمک به شهرداری قمصر.
ملاقات با مهندس یزدانی مشاور ورییس دفتر معاون عمرانی وزیر کشور
دیدار صمیمی وکاری با دکتر گلی مشاور معاون مالی وزارت کشور ومعاون مالی دانشگاه پیام نور استان اصفهان برای پیگیری مشکلات دانشگاه پیام نور قمصر.
ملاقات وگفتگو با دکتر صفاری نماینده مجلس در خصوص مشکلات قمصر ودعوت از ایشان برای حضور در قمصر در ایام نوروز .
دیدار با مهندس افشانی ریاست سازمان شهرداریهای کشور و اخذ قول مساعدت مالی برای شهرداری قمصر.
پیگیری عضویت شهر قمصر بعنوان شهر خلاق از دیدگاه یونسکودر سازمان شهرداریها.
ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب     

       


منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031