حراست

وظایف حراست شامل 4 محور می باشد که عبارتنداز :

 حفاظت IT

حفاظت پرسنلی

حفاظت فیزیکی

حفاظت اسناد و مدارک

 شاخص عملکرد حراست مستقر در دستگاه ها شامل :

 - برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور حراستی شهرداری و موسسات تابعه

- بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و مدارک و اسناد محرمانه

-استقرار و اجرا آیین نامه ها و دستورالعملهای حراستی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت در حسن اجرای آیین نامه های مذکور

- عندالزوم جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت ادارات و مقامات ذیصلاح

- حراست از اطلاعات و اسناد به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و نفوذ احتمالی

- اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگی واحدهای ذیربط

- ارائه مشاوره امنیتی و اطلاعاتی لازم به شهردار

- آشنایی کارکنان شهرداری در اجرا برنامه های حراستی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده

- صدور کارت شناسائی برای کارکنان شهرداری در چهارچوب ضوابط

- ارزیابی منظم امور و انعکاس فعالیتهای انجام شده و مشکلات واحدها به شهردار

- نظارت بر کمیسیون های شهرداری

- نظارت بر کلیه واحد های شهرداری به منظور تخلیه تلفنی و رعایت نکات حفاظت

- انجام کليه اقدامات تدافعي محرمانه به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .

- دريافت و ثبت نامه هاي محرمانه و عندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.

- انجام همکاری های لازم با مراجع امنیتی برابر مقررات اداره کل حراست .

- انجام ماموریت های محوله ارجاعی از سوی اداره کل حراست برابر قوانین و مقررات جاری حراست ها .

- حراست حوزه فناوری اطلاعات(IT) و جلوگیری از نفوذ افراد غیر و برقراری امنیت در مرکز داده ها (سرور)

- پیگیری و نظارت مستمر بر ارتباطات رادیویی و فرکانس بی سیم شهرداری

- ثبت نامه های دریافتی طبقه بندی شده مرتبط به دبیرخانه شورای اسلامی شهر

- پیگیری وبروزرسانی سیستم دوربین های مدار بسته در اماکن شهرداری

- انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

 منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031