ارتباط با شهردار
 در آغازکلمه بود و کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بود.
درهمسایگی کویر رازآلود  شهری است که سطر، سطرزندگی مردمانش رابا گل نوشته اند، جغرافیای جهان برای مردمان این شهرروی گلبرگهای گل نقش بسته است . اینجا قمصر است پایتخت مقدّس ترین گل  دنیا . اینجا چه زیبا می توان طواف عشق را به روشنی باران ، با نغمه عاشقانه عندلیب  بر گرداگرد حریم گل دید بقدر گردش هفت آسمان و زمین . دنیا بی نام گل برای این شهر یک لفظ بی معنا از زندگی است ، به قول ظریفی :
زندگی برای این شهر یک ترانه قدیمی است که هر روز در دفترچه یادداشت کنار کلمه عشق مینویسند . اینجا ساعت زندگی بر روی نفس های گل تنظیم گشته ، همه جاگل را میبویند ،اما اینجا گل را میبوسند ،چون اسمش مقدس است ، نامش محمد است.، یاد سهراب بخیر:
" کارما نیست شناسایی رازگل سرخ ، کار ما شاید این است که درافسون گل سرخ شناور باشیم ."
گلاب ترجمان اشکهای گل  است ، یا نه ، حاصل جمع قطره های پاک دل  مردمان این شهراست که بی هیچ  منّتی تقدیمتان میگردد . 
بضاعتمان دستانی است که طعم عشق دارد و چشمهایی  که از چشمه های ملکوت  به حرمت گلاب  و خانه یار روشنتر ، که به یمن حضور سبزتان پیشکشتان میکنیم .
تا هم شما معطر شوید و هم ما زلال .
یادمان باشد اینجا قطعه ایست از باغ بهشت ، خاستگاه گلهای محمّدی . 
اینجا با نفسهای خدا گره خورده است . اینجا قمصر است ، شهر سلام و صلوات
.
مجتبی ولی پناه   شهردار قمصر
عکس روز
قمصر
تابلو اعلانات


نماز عید سعید فطر
روز عید فطر

                                                                     ساعت 7 صبح  به صورت متحد و یکپارچه
                                                                                     در محل حسینیه شهدای  محله میان ده قمصر


خدمات شهری

· رهبری و هدایت امور خدمات شهری و فضای سبز در قالب وظایف محوله در قانون شهرداریها

· ایجاد هماهنگی لازم ما بین فعالیت های معاونت خدمات شهری با دیگر حوزه های شهرداری در راستای افزایش کارائی و اثربخشی انجام وظایف و حذف و کاهش دوباره کاری

· بررسی و تعیین خطی مشی های کلی معاونت و نظارت بر اجرای دقیق سیاست ها و استراتژی های مدون توسط مناطق و نواحی تابعه

· نظارت بر حسن تعامل حوزه های مربوط با سایر نهاد ها و ارگانهای دولتی و خصوصی ذیمدخل در ارائه وظایف محوله

· نظارت بر حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهرداری بر اساس معیار ها، ضوابط و استانداردهای موجود در شرایط خاص اقلیمی

· نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به کشتارگاه  صنعتی و تدوین سیاست های مربوط در جهت ارتقاء و اداره موثر امور مربوط به آن

· نظارت بر نحوه اداره و امور مربوط به میادین میوه و تره بار و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور حسن انجام وظایف شهرداری در این حوزه

· شرکت فعال درکمیسیون ها، جلسات و مقررات های قانونی بند 20، تبصره 14 و ... به منظور اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با معاونت و سایر اختیارات تفویض شده

· ارزیابی و نظارت مستمر از مدیریت ها، واحد ها و حوزه های تحت سرپرستی

· نظافت عمومي شهرونظارت برکار کارگران خدمات شهري .

  ·رسيدگي به امورات فضاي سبز ،ايجاد و نگهداري فضاي سبز شهر و کنترل کارباغبانان و کارگران فضاي سبز

· رسيدگي به امورات آتش نشاني وآماده نگهداشتن وسايل و ماشين آلات اطفا، حريق وکنترل کارپرسنل آتش نشاني جهت حضورمستمرشبانه روزي

 · نگهداري وحفاظت ماشين آلات شهرداري وکنترل کاررانندگان .

· نظارت برامورفني

 ·صدور پروانه ساختمان برطبق ضوابط ومقررات.

· هماهنگي با دفترفني استانداري و اجراي ضوابط و مقرراتي که ازطريق دفتر فني اعلام مي گردد.

·تعيين بروکف براساس طرحهاي تهيه شده وابلاغ آن به متقا ضيان پروانه ساختماني.

·رسيدگي عدم خلاف وصدورگواهي پايان کارساختمان باتوجه به مقررات مربوط ورعايت مفاد پروانه ساختماني .

·رسيدگي به شکايات مربوط به صدورپروانه ساختمان با توجه به طرحهاي تفصيلي وجامع.

·حفظ و نگهداري کليه سوابق وپرونده هاي مربوط به پروانه هاي ساختماني .

·نظارت برنحوه استفاده ازاراضي داخل محدوده وحريم شهر وتفکيک آنها.

·فراهم نمودن مقدمات کار کميسيونهاي مربوط به کارهاي فني وساختماني .

·نظارت برتهيه مصالح مورد نيازپروژه هاي عمراني شهرداري .

·تحويل زمين محل اجراي پروژه هاي مورد قرارداد به پيمانکار و رسيدگي به درخواستهاي پيمانکاران جهت .

·ايجاد تسهيلات مقرره دررابطه با پيمان نامه.

·نظارت وکنترل صورت وضعيتهاي مربوط به پيمانکاران شهرداري.

·انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدود وظايف ارجاع ميگردد.

 


قمصر قطعه ای از باغ بهشت
    آدرس شهرداری قمصر :
قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر
    تلفن تماس :
   55642424  و55642345-031
نمابر :
     55642334-031
     Info@Qamsar.ir    

این سایت توسط گروه نرم افزاری بعد چهارم طراحی و کد نویسی شده است و کلیه حقوق این سایت برای شهرداری قمصر محفوظ است :: www.Bamgah.com