ارتباط با شهردار
 در آغازکلمه بود و کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بود.
درهمسایگی کویر راز آلودشهری است که سطر، سطرزندگی مردمانش رابا گل نوشته اند، جغرافیای جهان برای مردمان این شهرروی گلبرگهای گل نقش بسته است . اینجا قمصر است پایتخت مقدس ترین گل  دنیا . اینجا چه زیبامیتوان طواف عشق را به روشنی باران ، با نغمه عاشقانه عندلیب  بر  گرداگرد حریم گل دید بقدر گردش هفت آسمان و زمین . دنیا بی نام گل برای این شهر یک لفظ بی معنااز زندگی است ، به قول ظریفی :
زندگی برای این شهر یک ترانه قدیمی است که هر روز در دفترچه یادداشت کنار کلمه عشق مینویسند . اینجا ساعت سزندگی بر روی نفس های گل تنظیم گشته ، همه جاگل را میبویند ،اما اینجاگل را میبوسند ،چون اسمش مقدس است ، نامش محمد است.، یاد سهراب بخیر:
" کارما نیست شناسایی رازگل سرخ ، کار ما شاید این استکه درافسون گلسرخ شناور باشیم ."
گلاب ترجمان اشکهای گل  است ، یا نه ، حاصل جمع قطره های پاک دل  مردمان این شهر است که بی هیچ  منتی تقدیمتان میگردد . 
بضاعتمان دستانی است کهطعمعشقدارد و چشمهایی  که از چشمه های ملکوت  بهحرمت گلاب  و خانه یار روشنتر ، که به یمن حضور سبزتان پیشکشتان میکنیم
تا هم شما معطر شوید و هم ما زلال .
یادمان باشد اینجا قطعه ایست از باغ بهشت ، خاستگاه گلهای محمدی . 
اینجا با نفسهای خدا گره خورده است . اینجا قمصر است ، شهر سلام و صلوات
.
حسن پرآبی قمصری   شهردار قمصر
تابلو اعلانات


نماز عید سعید فطر
روز عید فطر

                                                                     ساعت 7 صبح  به صورت متحد و یکپارچه
                                                                                     در محل حسینیه شهدای  محله میان ده قمصر


دبیرخانه

شرح وظائف دبیرخانه :

 1. دریافت نامه ها از کلیه ادارات از طریق شبکه دولت به طور مستمر و متناوب

2. ارسالنامه های صادر شده از سوی شهرداری از طریق شبکه دولت

3. ارجاع نامه های دریافتی به شهردار از طریق اتوماسیون

4. ثبت کلیه نامه ها پس از پاراف و ارسال آن به واحدها از طریق اتوماسیون

5. ارسال نامه ها به ادارات مربوطه از طریق پست

6. دریافت نامه های وارده ازطریق پست و ارائه رسید دریافت به مأمور پست

7. طبقه بندی و بایگانی نامه های دریافتی

8. ثبت خلاصه مشخصات نامه های داخلی در اتوماسیون اداری

9. ثبت خلاصه مشخصات نامه های خارجی وارده در اتوماسیون

10. ثبت خلاصه مشخصات نامه های صادره از شهرداری در اتوماسیون

11. تفکیک و توزیع آنها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

12. پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها در زمینه مسیر پرونده آنها

13. تهیه گزارش و ارائه آمارهای لازم به مافوق

14. دریافت پاکات شرکت در مناقصات و مزایدات شهرداری و ارائه گزارش دریافت آنان به شهردار محترم

15. انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود.


قمصر قطعه ای از باغ بهشت
    آدرس شهرداری قمصر :
قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر
    تلفن تماس :
   55642424  و55642345-031
نمابر :
     55642334-031
     Info@Qamsar.ir    

این سایت توسط گروه نرم افزاری بعد چهارم طراحی و کد نویسی شده است و کلیه حقوق این سایت برای شهرداری قمصر محفوظ است :: www.Bamgah.com