ارتباط با شهردار
 در آغازکلمه بود و کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بود.
درهمسایگی کویر راز آلودشهری است که سطر، سطرزندگی مردمانش رابا گل نوشته اند، جغرافیای جهان برای مردمان این شهرروی گلبرگهای گل نقش بسته است . اینجا قمصر است پایتخت مقدس ترین گل  دنیا . اینجا چه زیبامیتوان طواف عشق را به روشنی باران ، با نغمه عاشقانه عندلیب  بر  گرداگرد حریم گل دید بقدر گردش هفت آسمان و زمین . دنیا بی نام گل برای این شهر یک لفظ بی معنااز زندگی است ، به قول ظریفی :
زندگی برای این شهر یک ترانه قدیمی است که هر روز در دفترچه یادداشت کنار کلمه عشق مینویسند . اینجا ساعت سزندگی بر روی نفس های گل تنظیم گشته ، همه جاگل را میبویند ،اما اینجاگل را میبوسند ،چون اسمش مقدس است ، نامش محمد است.، یاد سهراب بخیر:
" کارما نیست شناسایی رازگل سرخ ، کار ما شاید این استکه درافسون گلسرخ شناور باشیم ."
گلاب ترجمان اشکهای گل  است ، یا نه ، حاصل جمع قطره های پاک دل  مردمان این شهر است که بی هیچ  منتی تقدیمتان میگردد . 
بضاعتمان دستانی است کهطعمعشقدارد و چشمهایی  که از چشمه های ملکوت  بهحرمت گلاب  و خانه یار روشنتر ، که به یمن حضور سبزتان پیشکشتان میکنیم
تا هم شما معطر شوید و هم ما زلال .
یادمان باشد اینجا قطعه ایست از باغ بهشت ، خاستگاه گلهای محمدی . 
اینجا با نفسهای خدا گره خورده است . اینجا قمصر است ، شهر سلام و صلوات
.
مجتبی ولی پناه   شهردار قمصر
عکس روز
قمصر
تابلو اعلانات


نماز عید سعید فطر
روز عید فطر

                                                                     ساعت 7 صبح  به صورت متحد و یکپارچه
                                                                                     در محل حسینیه شهدای  محله میان ده قمصر


شهرداران قمصر

                                                                     شهرداران ملي شهر قمصر

1-آقاي احمد اربابي
2-
 آقاي هاشم زاده (سرپرست)
3-آقاي فضل اله خواجه نوري (سرپرست)
4-آقاي فضل اله عاملي
5-آقاي ناصر حسيني (سرپرست)
6-آقاي احمد درستكار
7-آقاي حسين پارسا
8-آقاي ميرمقتدايي
9-آقاي حسين نبوي
10-آقاي عبداله سجادي
11-آقاي حسن باستاني (سرپرست)
12-آقاي فضل اله عاملي
13-آقاي محساني اقدام (سرپرست)
14-آقاي رضا اربابي
15-آقاي سيد عباس هاشمي
16-آقاي ابراهيم زمانيان
17-آقاي اسداله مس فروش
18-آقاي محمد صابري
19-آقاي احمد قدمي
20-آقاي احمد داودي
21-آقاي عباسعلي خليق
22-آقاي حميدرضا صادقي
23-آقاي جواد سلامتي (سرپرست)
24-آقاي وحيد فرخ تبار
25-آقاي جعفرمعظمي (سرپرست)
26-آقاي علي اصغر شقايقي
27-آقاي حسن پرآبي (سرپرست)
28-آقاي حمیدرضا صادقی
29-آقاي حسن پرآبی (سرپرست)
30 آقای رضا نقدی بادی

31 آقاي حسن پرآبی (سرپرست)

32 آقاي حسن پرآبی

33 آقاي حسن پرآبی (سرپرست)
و در حال حاضر جناب آقای مجتبی ولی پناه به عنوان شهردار قمصر می باشند .

 

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب     

       

قمصر قطعه ای از باغ بهشت
    آدرس شهرداری قمصر :
قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر
    تلفن تماس :
   55642424  و55642345-031
نمابر :
     55642334-031
     Info@Qamsar.ir    

این سایت توسط گروه نرم افزاری بعد چهارم طراحی و کد نویسی شده است و کلیه حقوق این سایت برای شهرداری قمصر محفوظ است :: www.Bamgah.com