ارتباط با شهردار
 در آغازکلمه بود و کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بود.
درهمسایگی کویر راز آلودشهری است که سطر، سطرزندگی مردمانش رابا گل نوشته اند، جغرافیای جهان برای مردمان این شهرروی گلبرگهای گل نقش بسته است . اینجا قمصر است پایتخت مقدس ترین گل  دنیا . اینجا چه زیبامیتوان طواف عشق را به روشنی باران ، با نغمه عاشقانه عندلیب  بر  گرداگرد حریم گل دید بقدر گردش هفت آسمان و زمین . دنیا بی نام گل برای این شهر یک لفظ بی معنااز زندگی است ، به قول ظریفی :
زندگی برای این شهر یک ترانه قدیمی است که هر روز در دفترچه یادداشت کنار کلمه عشق مینویسند . اینجا ساعت سزندگی بر روی نفس های گل تنظیم گشته ، همه جاگل را میبویند ،اما اینجاگل را میبوسند ،چون اسمش مقدس است ، نامش محمد است.، یاد سهراب بخیر:
" کارما نیست شناسایی رازگل سرخ ، کار ما شاید این استکه درافسون گلسرخ شناور باشیم ."
گلاب ترجمان اشکهای گل  است ، یا نه ، حاصل جمع قطره های پاک دل  مردمان این شهر است که بی هیچ  منتی تقدیمتان میگردد . 
بضاعتمان دستانی است کهطعمعشقدارد و چشمهایی  که از چشمه های ملکوت  بهحرمت گلاب  و خانه یار روشنتر ، که به یمن حضور سبزتان پیشکشتان میکنیم
تا هم شما معطر شوید و هم ما زلال .
یادمان باشد اینجا قطعه ایست از باغ بهشت ، خاستگاه گلهای محمدی . 
اینجا با نفسهای خدا گره خورده است . اینجا قمصر است ، شهر سلام و صلوات
.
مجتبی ولی پناه   شهردار قمصر
عکس روز
واقع در محله میان ده
تابلو اعلانات


نماز عید سعید فطر
روز عید فطر

                                                                     ساعت 7 صبح  به صورت متحد و یکپارچه
                                                                                     در محل حسینیه شهدای  محله میان ده قمصر


حراست

وظایف حراست شامل 4 محور می باشد که عبارتنداز :

 حفاظت IT

حفاظت پرسنلی

حفاظت فیزیکی

حفاظت اسناد و مدارک

 شاخص عملکرد حراست مستقر در دستگاه ها شامل :

 - برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور حراستی شهرداری و موسسات تابعه

- بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل و مدارک و اسناد محرمانه

-استقرار و اجرا آیین نامه ها و دستورالعملهای حراستی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت در حسن اجرای آیین نامه های مذکور

- عندالزوم جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت ادارات و مقامات ذیصلاح

- حراست از اطلاعات و اسناد به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و نفوذ احتمالی

- اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگی واحدهای ذیربط

- ارائه مشاوره امنیتی و اطلاعاتی لازم به شهردار

- آشنایی کارکنان شهرداری در اجرا برنامه های حراستی و نگهداری اسناد طبقه بندی شده

- صدور کارت شناسائی برای کارکنان شهرداری در چهارچوب ضوابط

- ارزیابی منظم امور و انعکاس فعالیتهای انجام شده و مشکلات واحدها به شهردار

- نظارت بر کمیسیون های شهرداری

- نظارت بر کلیه واحد های شهرداری به منظور تخلیه تلفنی و رعایت نکات حفاظت

- انجام کليه اقدامات تدافعي محرمانه به منظور ايجاد تامين در مقابل خطرات طبيعي و مصنوعي .

- دريافت و ثبت نامه هاي محرمانه و عندالزوم ارجاع به واحدهاي ذيربط.

- انجام همکاری های لازم با مراجع امنیتی برابر مقررات اداره کل حراست .

- انجام ماموریت های محوله ارجاعی از سوی اداره کل حراست برابر قوانین و مقررات جاری حراست ها .

- حراست حوزه فناوری اطلاعات(IT) و جلوگیری از نفوذ افراد غیر و برقراری امنیت در مرکز داده ها (سرور)

- پیگیری و نظارت مستمر بر ارتباطات رادیویی و فرکانس بی سیم شهرداری

- ثبت نامه های دریافتی طبقه بندی شده مرتبط به دبیرخانه شورای اسلامی شهر

- پیگیری وبروزرسانی سیستم دوربین های مدار بسته در اماکن شهرداری

- انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

 


قمصر قطعه ای از باغ بهشت
    آدرس شهرداری قمصر :
قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر
    تلفن تماس :
   55642424  و55642345-031
نمابر :
     55642334-031
     Info@Qamsar.ir    

این سایت توسط گروه نرم افزاری بعد چهارم طراحی و کد نویسی شده است و کلیه حقوق این سایت برای شهرداری قمصر محفوظ است :: www.Bamgah.com