ارتباط با شهردار
 در آغازکلمه بود و کلمه نزد خدا بود وخدا کلمه بود.
درهمسایگی کویر رازآلود  شهری است که سطر، سطرزندگی مردمانش رابا گل نوشته اند، جغرافیای جهان برای مردمان این شهرروی گلبرگهای گل نقش بسته است . اینجا قمصر است پایتخت مقدّس ترین گل  دنیا . اینجا چه زیبا می توان طواف عشق را به روشنی باران ، با نغمه عاشقانه عندلیب  بر گرداگرد حریم گل دید بقدر گردش هفت آسمان و زمین . دنیا بی نام گل برای این شهر یک لفظ بی معنا از زندگی است ، به قول ظریفی :
زندگی برای این شهر یک ترانه قدیمی است که هر روز در دفترچه یادداشت کنار کلمه عشق مینویسند . اینجا ساعت زندگی بر روی نفس های گل تنظیم گشته ، همه جاگل را میبویند ،اما اینجا گل را میبوسند ،چون اسمش مقدس است ، نامش محمد است.، یاد سهراب بخیر:
" کارما نیست شناسایی رازگل سرخ ، کار ما شاید این است که درافسون گل سرخ شناور باشیم ."
گلاب ترجمان اشکهای گل  است ، یا نه ، حاصل جمع قطره های پاک دل  مردمان این شهراست که بی هیچ  منّتی تقدیمتان میگردد . 
بضاعتمان دستانی است که طعم عشق دارد و چشمهایی  که از چشمه های ملکوت  به حرمت گلاب  و خانه یار روشنتر ، که به یمن حضور سبزتان پیشکشتان میکنیم .
تا هم شما معطر شوید و هم ما زلال .
یادمان باشد اینجا قطعه ایست از باغ بهشت ، خاستگاه گلهای محمّدی . 
اینجا با نفسهای خدا گره خورده است . اینجا قمصر است ، شهر سلام و صلوات
.
مجتبی ولی پناه   شهردار قمصر
عکس روز
قمصر
تابلو اعلانات


نماز عید سعید فطر
روز عید فطر

                                                                     ساعت 7 صبح  به صورت متحد و یکپارچه
                                                                                     در محل حسینیه شهدای  محله میان ده قمصر


اداری و کارپردازی

شرح وظایف واحد اداری و کارپردازی

 - اداره و مراقزبت بر انجام امور اداری – کارگزینی – رفاه کارکنان – دبیرخانه مرکزی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین وآئین نامه های استخدامی در شهرداری نظیر : قانون استخدام کشوری،آئین نامه استخدام شهرداری ها و قانون کار و تأمین اجتماعی وتنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز

- پیگیری جذب پرسنلمورد نیاز و ارائه به مدیریت جهت اخذ مجوز های استخدامی

- صدور احکام مرخصی،مأموریت،انتصاب،انتقال،ترفیع،ارتقاء،معذوریت،بازنشستگی،بازخرید

-ارزشیابی کارکنان بر اساس مقررات مربوطه

- تهیه و تنظیم متن قرارداد های استخدامی کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی،قراردادی،خرید خدمت و غیره.

- مراقبت بر اجرای مقررات تشویقی  و تنبیهی کارکنان و نظم و انضباط اداری و تخلفات اداری کارکنان در چهارچوب ضوابط و حل و فصل مسائل پرسنلی

- حفظ و نگهداری پرونده های و سوابق استخدامی کارکنان سازمانی اعم از کارگری و کارمندی و آماده نمودن و لاک و مهر نمودن پرونده ها و سوابق و ارسال آنها به مراجع ذیربط طبق دستور مافوق و پیگیری جهت عودت آن

-تهیه طرح های رفاه عمومی کارکنان شهرداری و نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب

- بررسی امکانات و منابع و ایجاد تسهیلات برای راه اندازی تعاون های مسکن،صندوق قرض الحسنه،مهدکودک،درمانگاه در محدوده قوانین و مقررات

- انجام امور مربوط به بیمه ساختمان ها،اماکن و وسائط نقلیه و اموال سازمان

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه لازم در مورد استفاده و نگهداری از ساختمان ، اماکن و وسائط نقلیه، مخابرات به معاونت و نظارت بر حسن انجام امور در چهارچوب مصوبات ذیربط

- شرکت در جلسات و کمیته هایی که مقررات پیش بینی نموده است .

بررسی و شناسائی مشکلات شروع کارکنان و ارائه راه حل های عملی در جهت رفاه عمومی آنان به مدیریت

- انجام امور مربوطه به بیمه های قانون کارو خدمات درمانی کارکنان

- شرکت مستمر و فعال در جلسات استخدامی نظیر شورای اداری شهرداری ها،هیئت های حل اختلاف و شورای کارگاه و دفاع از حقوق شهرداری

- ارائه گزارش و آمار منظم فعالیت های انجام شده و مشکلات اداره به مدیریت

- کنترل و تنظیم لیست حضور و غیاب و اضافه کاری کارکنان و ارائه آن به مقامات ذیربط

- انجام مطالعات لازم در زمینه طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارکنان و روش های آموزش بهمنظور ایجاد برقراری سیستم ها و روش های مفید و مؤثر در ادرای.

- ارائه نظرات مشورتی پیشنهاد هایاصلاحی و راهنمائی های تخصصی به واحد های سازمان در کلیه زمینه های مربوط به فنون اداری

- اظهار نظر و توجیه پرسنل و واحد ها درخصوص مقررات عمومی اداری و داخلی

- تهیه پیشنویس لازم طبق دستور و ارجاع بهمقام مافوق

- تهیه مجموعه اهداف و جمع آوری اطلاعات لازم و کاربینیو شناخت وظایف و مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی.

- درخصوص پیگیری تشکیل کلاس های آموزشی جهت پرسنل

- پیگیری ارجاع طرح تکریم ارباب رجوع

- در خصوص اجراء مصوبات امر به معروف و نهی ازمنکر

- در صورت لزوم انجام سایر وظایف مربوطه

 


قمصر قطعه ای از باغ بهشت
    آدرس شهرداری قمصر :
قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر
    تلفن تماس :
   55642424  و55642345-031
نمابر :
     55642334-031
     Info@Qamsar.ir    

این سایت توسط گروه نرم افزاری بعد چهارم طراحی و کد نویسی شده است و کلیه حقوق این سایت برای شهرداری قمصر محفوظ است :: www.Bamgah.com