تعیین محدوده بافت فرسوده شهر قمصر
تعیبن محدوده بافت فرسوده شهر قمصر که در اردیبهشت ماه امسال به تایید کمیسیون فنی رسیده بود در جلسه کارگروه کمیسیون ماده پنج استان  با حضور مهندس غلامی معاونت محترم امور عمرانی استانداری اصفهان و دکتر قاری قران مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان و دکتر بناییان و سایر اعضای محترم کمیسیون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
شایان ذکر است شهر قمصر از معدود شهرهای استان بود که بافت فرسوده مصوب نداشت.
میزان و مقدار بافت فرسوده شهر قمصر به مساحت 27/1هکتار و معادل 2/9درصد از مساحت کل محدوده شهر (919)هکتار میباشد که مورد تصویب واقع شد.
ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب     

       


منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031