گزارش عملکرد شورا

 

در راستای ماده 18 آیین نامه اجرایی تشکلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ها و عملکرد شورای اسلامی شهر قمصر طی 6 ماهه اول سال 94 به شرح ذیل می باشد .

«ارقام به میلیون ریال»

بودجه مصوب 94

وصولی 6 ماهه

هزینه قطعی

علی الحساب

1170

492

164

320

 

                                                                                                                                     علیرضا تنهایی

                                                                                                                                        رئیس شورای اسلامی شهر قمصرمنوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031