شهرداران قمصر

                                                                     شهرداران ملي شهر قمصر

1-آقاي احمد اربابي
2-
 آقاي هاشم زاده (سرپرست)
3-آقاي فضل اله خواجه نوري (سرپرست)
4-آقاي فضل اله عاملي
5-آقاي ناصر حسيني (سرپرست)
6-آقاي احمد درستكار
7-آقاي حسين پارسا
8-آقاي ميرمقتدايي
9-آقاي حسين نبوي
10-آقاي عبداله سجادي
11-آقاي حسن باستاني (سرپرست)
12-آقاي فضل اله عاملي
13-آقاي محساني اقدام (سرپرست)
14-آقاي رضا اربابي
15-آقاي سيد عباس هاشمي
16-آقاي ابراهيم زمانيان
17-آقاي اسداله مس فروش
18-آقاي محمد صابري
19-آقاي احمد قدمي
20-آقاي احمد داودي
21-آقاي عباسعلي خليق
22-آقاي حميدرضا صادقي
23-آقاي جواد سلامتي (سرپرست)
24-آقاي وحيد فرخ تبار
25-آقاي جعفرمعظمي (سرپرست)
26-آقاي علي اصغر شقايقي
27-آقاي حسن پرآبي (سرپرست)
28-آقاي حمیدرضا صادقی
29-آقاي حسن پرآبی (سرپرست)
30 آقای رضا نقدی بادی

31 آقاي حسن پرآبی (سرپرست)

32 آقاي حسن پرآبی

33 آقاي حسن پرآبی (سرپرست)
و در حال حاضر جناب آقای مجتبی ولی پناه به عنوان شهردار قمصر می باشند .

 

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب     

       


منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031