فضای سبز

شرح وظایف واحد فضای سبز :

-  حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر

- تلاش در واگذاری امورات بصورت حجم کاری به بخش خصوصی

- ایجاد فضای سبز و محیط های سالم و عاری از آلودگی جهت استفاده شهروندان

- احداث پارکهای شهری و احداث فضای سبز

-   احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی

- رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص ایجاد مزاحمت اشجار قدیمی در معابر فرعی و محلات

- هرس درختان و رفع خطر اشجار قدیمی و خشک و در حال سقوط

- کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارکها و فضای سبز

- تشویق مردم جهت توسعه فضای سبز و استفاده صحیح از وسایل و امکانات مبلمان شهری

-.نظارت بر کلیه امور پیمانکاران فضای سبز

ـ حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک  های محلی و اشجار .

ـ توسعه فضای سز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی در فصول مختلف در محل های مورد نیاز پیش بینی شده .

ـ پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .

ـ آبیاری و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .

ـ تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .

ـ رابط بین ادارات (آب ، برق ، گا ز، تلفن ).

ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. منوی اصلی
ارتباط با ما

قمصر قطعه ای از باغ بهشت

قمصر-خیابان شهید بهشتی-ساختمان شهرداری قمصر

تلفن تماس :    55642424  و55642345-031

نمابر :      55642334-031